Wouter Jongepier benoemd tot beheerder van alle aandelen in ZED+ B.V.

03 februari 2017


Wouter Jongepier benoemd tot beheerder van alle aandelen in ZED+ B.V.

De Ondernemingskamer heeft bij beschikking van 26 januari jl.  Wouter Jongepier benoemd tot beheerder van alle aandelen in ZED+ B.V. Alle bevoegdheden van de raad van commissarissen van ZED+ zijn eveneens aan Wouter- in zijn hoedanigheid van beheerder- overgedragen.

Nieuws