ReSecure

Steeds vaker worden organisaties getroffen door cybercriminaliteit: diefstal van data, een aanval op computersystemen, chantage met ransomware, virussen en e-fraude. Definities en statistieken variëren, maar het staat vast dat cybercriminaliteit elk jaar toeneemt.

Het zijn niet alleen cybercriminelen die ervoor zorgen dat vertrouwelijke gegevens openbaar kunnen worden. Ook slordig gebruik van gegevensdragers zoals USB-sticks, online data opslag, het delen van accountinformatie en technologische en menselijke fouten leiden ertoe dat gegevens openbaar worden gemaakt. Een data breach kan leiden tot het stilleggen van uw activiteiten en tot aanzienlijke claims van zakenpartners. Uw organisatie kan hierdoor ernstige schade oplopen.

Resecure is de naam van het servicepakket dat u nodig heeft om de gevolgen van cybercriminaliteit te beheersen.

Bekijk hier de brochure voor meer informatie over ReSecure. 

Products & Services