Wet werk en zekerheid

In juni 2014 is het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ wijzigt de regels op het gebied van flexibele arbeid (waaronder de ketenregeling), het ontslagrecht en de WW op belangrijke punten.

De meeste maatregelen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties (de onderdelen aanzegplicht, proeftijdbeding, concurrentiebeding, loondoorbetalingsplicht en uitzendovereenkomst) zijn per 1 januari 2015 in werking getreden. De wijzigingen in het ontslagrecht en de ketenregeling zullen per 1 juli 2015 in werking treden. De wijzigingen in de WW zullen deels per 1 juli 2015 en deels per 1 januari 2016 in werking treding.

Hieronder treft u de links aan naar de verschillende onderdelen van de WWZ. Waar nodig besteden wij aandacht aan een aantal aanpassingen die tijdens het wetgevingsproces in het wetsvoorstel zijn aangebracht.

Wijzigingen overige maatregelen flexibele arbeid per 1 januari 2015

A: Aanzegplicht einde / voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
B: Proeftijdbeding
C: Concurrentiebeding
D: Loondoorbetalingsplicht
E: Uitzendrelaties

Wijzigingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015

A: Ontslagroutes
B: Mogelijkheden voor een toets in tweede instantie, inclusief hoger beroep en cassatie
C: Vergoedingen
D: Bijzondere groepen werknemers
E: Overgangsrecht

Wijzigingen in de ketenregeling per 1 juli 2015

A: De ketenregeling
B: Overgangsrecht

Wijzigingen in de WW

A: Passende arbeid en inkomensverrekening (per 1 juli 2015)
B: Beperking duur en opbouw WW (per 1 januari 2016) 

Graag lichten wij de veranderingen aan u toe, bijvoorbeeld door middel van een workshop in uw bedrijf.

Belangrijkste lagere regelgeving WWZ 

Belangrijkste parlementaire stukken wetsvoorstel WWZ (Kamerstukken 33818)

Alle Kamerstukken met betrekking tot de WWZ

Special Topics